ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE KAMPINOSKI PARK NARODOWY
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Kampinoski Park Narodowy posiada 10 wytyczonych ścieżek dydaktycznych. Dzięki nim można poznać zakątki Puszczy Kampinoskiej pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym i historycznym. Przebieg znacznej części ścieżek pokrywa się ze szlakami turystycznymi, większość rozpoczyna się przy parkingach, a część z nich posiada infrastrukturę turystyczną (wiaty, kładki).

Poniżej zamieszczone są opisy 10 wytyczonych ścieżek dydaktycznych. Klikając na miniatury zdjęć pod każdym z nich, można pobrać plik z mapką ścieżki. Materiał ten został opracowany na podstawie tablic ścieżek dydaktycznych zamieszczonych w terenie i wytyczonych przez pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego.

DO KARCZMISKA - ścieżka ma prawie 3 km długości i rozpoczyna się przy parkingu we wsi Truskaw. Prowadzi przez malownicze łąki, kępy kolumnowych jałowców, turzycowiska, cieki wodne, dalej przez bory sosnowe i grądy, aż po łęgi z fragmentami olsów. Kiedyś na tym obszarze były liczne wydmy, jednak po masowych zalesieniach w latach 60-tych XX wieku niestety niewiele z nich pozostało. Wędrując ścieżką zobaczyć można wiekowe, prawie 300 letnie dęby, jak i zniszczone w czasie huraganu z 2004 roku połacie boru sosnowego. Trasa ścieżki jest łatwa, jedynie odcinek wzdłuż granicy Obszaru Ochrony Ścisłej Cyganka może być na wiosnę lub po obfitych deszczach podtopiony. Ścieżka liczy łącznie 11 przystanków i jest jednokierunkowa, zatem dobrym pomysłem jest powrót do parkingu szlakiem zielonym i dalej żółtym.DO LIPKOWSKIEJ WODY - to ścieżka dydaktyczna wytyczona wokół polany Lipków. Przybliża ona nam faunę i florę oraz historię wsi Lipków, położonej na skraju Puszczy Kampinoskiej w Gminie Stare Babice. Trasa rozpoczyna się przy Kościele św. Rocha. Prowadząc ścieżkami wśród unikatowych lasów grądowych i łęgowych, wiedzie wokół polany rekreacyjnej Lipków. Na trasie wyznaczono 7 przystanków z tablicami, spośród których część poświęcona jest m.in. faunie i florze okolicy oraz strumieniowi Lipkowska Woda. Ścieżka jest niedługa - 1,4 km, wiedzie malowniczym lasem i pozwala spacerowiczom cieszyć się otaczającą przyrodą. Na polanie Lipków znajdują się m.in. wiaty wypoczynkowe, plac zabaw, strefa sportowa, stojaki na rowery, grille i miejsce ogniskowe. Obok wybudowano nowoczesny parking.DO OGRÓDKA BOTANICZNEGO - ścieżka zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, a kończy w Laskach przy Ogródku Botanicznym. Prowadzi przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi, wykrotów i wielu mrowisk prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Ma około 3,5 km długości (w obie strony). Posiada piętnaście przystanków oznakowanych palikami.DO STAREGO DĘBU - ścieżka ma prawie 4 km długości i rozpoczyna się przy parkingu w Dziekanowie Leśnym koło szpitala. Prowadzi przez piękny i bardzo cenny przyrodniczo zachodni skraj Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków. Pierwsze półtora kilometra idziemy borem sosnowym z licznymi kępami brzóz, po czym wkraczamy w ciemniejszy i bardziej wilgotny teren przy bagienny, szczególnie pięknie ukwiecony wiosną. Ponad 12 tysięcy lat temu płynęła tędy Wisła, która po zmianie koryta zostawiła po sobie płytkie jezioro, a w nim rozwinęły się pokłady torfu. W obecnym bagnie najstarsze pokłady torfu liczą sobie około 10 tysięcy lat. Ścieżka liczy łącznie 12 przystanków, jest jednokierunkowa i kończy się w Sierakowie, dlatego dobrym pomysłem na powrót do parkingu jest dalsze pójście szlakiem czarnym przez Spółkową Górę i żółtym, który łączy się z początkiem ścieżki dydaktycznej.DOLINKA ROZTOKI - jest położona w samym centrum Puszczy Kampinoskiej. Wędrując niecałe 2 kilometry ścieżką dydaktyczną, możemy zobaczyć przełomowy odcinek dolinki powstałej w wyniku przebicia się przez pas wydmowy wód płynących z bagien. Siedem przystanków umieszczonych na trasie przybliża funkcjonowanie lasu i łąki, życie rodziny bobrów oraz historię powstania Kanału Zaborowskiego. Ścieżka początkowo prowadzi przez bór sosnowy porastający wydmy, by następnie dojść do dolinki. Odgałęzienia od ścieżki zaprowadzą nas do miejsca występowania bobrów oraz do punktu widokowego, z którego będziemy mogli podziwiać obszar ochrony ścisłej "Roztoka" i malowniczy pejzaż łąk Łubca.PRZEZ WILCZĄ GÓRĘ - ścieżka ma około 2,5 kilometra długości. Zaczyna się w pobliżu ostatniej stacji kolejki wąskotorowej w Wilczych Tułowskich i po zatoczeniu pętli wraca w to samo miejsce. Trasa jest urozmaicona, początkowo biegnie Kromnowską Drogą u podnóża Wilczej Góry, gdzie mijamy lasy liściaste wyrosłe na terenie dawnych łąk. Następnie prowadzi przez tereny wydmowe kompleksu Białych Gór Śladowskich, kilkakrotnie lekko wznosi się i opada. Trasa jest oznakowana w standardowy sposób znakami ścieżki dydaktycznej i prowadzi drogami leśnymi.SKRAJEM PUSZCZY - to ścieżka dydaktyczna poprowadzona w pobliżu Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Otoczenie jest tu imponujące, krajobraz urozmaicony, barwny i niewątpliwie zasługujący na poznanie. Ścieżka ma kształt pętli o długości to niespełna 4 km. Na południu rozciąga się duży obszar łąk i turzycowisk na torfowisku niskim Olszowieckiego Błota, z charakterystycznymi dla tutejszego pejzażu stogami siana układanymi wokół pionowych drągów, sterczących niczym maszty. W pobliżu ścieżki znajduje się skansen dawnego budownictwa puszczańskiego i wiodąca obok niego Aleja Trzeciego Tysiąclecia. Idąc wytyczoną trasą dojdziemy również do przystanku Obszar Ochrony Ścisłej "Granica" im. Witolda Kowalczewskiego jednego z najstarszych w Puszczy Kampinoskiej.WOKÓŁ BIELI - ścieżka dydaktyczna o długości 4,3 km, prowadzi wokół obszaru ochrony ścisłej "Biela". Zaczyna i kończy się przy parkingu schroniska ZHP. Wędrując ścieżką, która prowadzi przez obszar o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu zobaczyć można różnorodne zbiorowiska leśne, a także ważne pamiątki historyczne i wielu przedstawicieli fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. Ścieżka pnie się na wydmy - ponad 20 m wysokości względnej przewyższenia, a następnie prowadzi przez: bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej "Wilków". Tuż przed parkingiem znajduje się postument upamiętniający pierwszą wycieczkę nizinną odbytą w 1907 roku, od której datuje się początek turystyki nizinnej na ziemiach polskich, a którą wówczas zorganizowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.WOKÓŁ OPALENIA - ścieżka ma długość około 3,5 km, przebiega oznakowaną trasą i po zatoczeniu pętli dochodzi do Polany Opaleń. Wiedzie przez zróżnicowane środowisko, gdzie obok borów sosnowych znajdują się także podmokłe lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, młodniki posadzone na gruntach porolnych oraz otwarte wydmy. Na ścieżce jest 12 przystanków z tablicami zapoznającymi z funkcjonowaniem układów przyrodniczych oraz historią tego terenu. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień na terenie Parku - 105,9 m.WOKÓŁ PALMIR - Ma ona długość 1,7 km. Jest to ścieżka przyrodniczo-historyczna i ma 7 przystanków. Na trasie ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy parkingu na cmentarzu w Palmirach. Prowadzi przez typowe dla Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska borów sosnowych rosnących na wydmach oraz zagłębienia między wydmowe. Zwiedzającemu daje możliwość poznania przyrody Puszczy Kampinoskiej oraz bogactwa form geomorfologicznych, wyróżniających Puszczę na tle innych kompleksów leśnych nizinnej Polski.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz